City Tour dalat 1 ngày

City Tour dalat 1 ngày

DU LỊCH ĐÀ LẠT- THÀNH PHỐ TÌNH YÊU Đà lạt city tour (1 ngày) Tranh thêu tay trên lụa – hand embroidery on silk Đồi Rôbin- Cáp Treo -  Robin Hill- Cable Car Thiền Viện Trúc Lâm - Meditation Monastery Thác Datanla -  Datanla waterfall Nhà Thờ- Church Vườn Hoa Thành Phố - flower gardens  Công Nghệ...

Giá tour: 200,000 VNĐ

Tư vấn đặt tour:

Tìm kiếm

Tour nổi bật

Dalat Tour - Du Lịch Đà Lạt

Khách sạn gần trung tâm Đà Lạt- Đà Lạt Phong Lưu Travel


Danh sách và địa chỉ các khách sạn gần trung tâm  Đà Lạt 


Công Ty Phong Lưu Travel Đà Lạt xin đưa ra danh sách và địa chỉ một số khách sạn Đà Lạt để các bạn tham khảo và lựa chọn những khách sạn có vị trí gần trung tâm và khách sạn có giá cả rẻ nhất.

Địa chỉ các khách sạn trung tâm Đà Lạt- Phong Lưu Travel


1. KHÁCH SẠN ĐƯỜNG NGUYỄN CHÍ THANH ĐÀ LẠT

Khách sạn Đồng Giao
ĐC: 94 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Hoàng Thảo
ĐC: 80B Nguyễn Chí Thanh,P1 – Tp. Đà Lạt

KS Đà Lạt Hoàng Gia
ĐC: 80A Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách Sạn Lê Phương
ĐC: 80D Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt

Nhà nghỉ Xuân Hương
ĐC: 80 Nguyễn Chí Thanh,P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Châu Giang
ĐC: 80A Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt

 Khách Sạn Ngọc Lan (đạt chuẩn 4 sao)
ĐC: 42 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Hưng Hà
ĐC: 78 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Hoàng Việt2
ĐC: 28 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Long Vương
ĐC: 22 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt

 Khách sạn Hoàng Việt1
ĐC: 22A Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Khánh Hồng
ĐC: 33 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Phương Hiền
ĐC: 29 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt

 Khách sạn Ngân Đình
ĐC: 19 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Trung Hiếu
ĐC: 33A Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Hải Âu
ĐC: 27 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Minh Châu
ĐC: 15 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Thu Lan
ĐC: 66 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt


Khách sạn Hoa Kim Nguyên 3
ĐC: 60 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Thanh Long

Khách sạn Tân Anh
ĐC: 54 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Nhật Tấn
ĐC: 50 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Hồng Lộc(đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: 40 Nguyễn Chí Thanh, P1 – Tp. Đà Lạt2. KHÁCH SẠN ĐƯỜNG 3 THÁNG 2 ĐÀ LẠT

 Khách sạn Ngọc Phú

Khách sạn Hoan Hỷ
ĐC: 14- 16 Đường 3 tháng 2 , P1 – Tp. Đà Lạt

Khách Sạn Tulip (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: số 26 Đường 3 tháng 2, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Phương Hạnh
ĐC: 80-82 Đường 3 tháng 2, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Quảng Đà
ĐC: 102 Đường 3 tháng 2, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Đài Liên (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: Lô B9 Đường 3 tháng 2,P1 – Tp. Đà Lạt

30. Khách sạn P & K (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: Lô B8 Đường 3 tháng 2,P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn N & T (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: Lô B7 Đường 3 tháng 2, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Duy Tân (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: 83 Đường 3 tháng 2, P4 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Bông Hồng (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: 73 Đường 3 tháng 2, P4 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Hữu Nghị (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: 63B + 73 Đường 3 tháng 2 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Thủy Tiên
ĐC:67 Đường 3 tháng 2, P1 – Tp. Đà Lạt


3. KHÁCH SẠN ĐƯỜNG NAM KỲ KHỞI NGHĨA

Khách sạn Thiên Tân
ĐC: 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Thái Dương
ĐC: 6A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt


Khách sạn Nam Ngọc
ĐC: số 7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Ngọc Trang
ĐC: số 5 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Vinh Lộc 
ĐC: 5A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Linh Phương
ĐC: 5B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Hữu Nguyên
ĐC: số 9 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Nam Kỳ
ĐC: số 11 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Nam Sơn
ĐC: 15 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Ngọc Giang 3 (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: số 21 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách Sạn Ca Dao
ĐC: 23 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Ngọc Như Ý (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: 25 – 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Thanh Dung
ĐC: 29 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt


Khách sạn Ngọc Giang 2 và 3
ĐC: 37 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Việt Duy
ĐC: 45 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Minh Thành (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: 49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Hoàng Sơn
ĐC: 51 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Ý Như (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: 57 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Dạ Lan
ĐC: 59 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Thanh Hiền (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: 63 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Tân Thành Côn
ĐC: 65 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt 

Khách sạn Hải Uyên (đat chuẩn 1 sao)
ĐC: 67 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Ngọc Mai Phú (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: 73 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Lê Vũ
ĐC: 18D Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Valentine
ĐC: 18D Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Hồng Tâm (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: 12A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Thy Thư
ĐC: 12D Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Vũ Nhi
ĐC: 12C Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Quỳnh Giao
ĐC: 12B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
ĐC: số 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Thành Đạt
ĐC: 8A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Ty Ty.
ĐC: 6A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Vy Vy
ĐC: 4B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 – Tp. Đà Lạt


4. KHÁCH SẠN ĐƯỜNG PHAN BỘI CHÂUdanh sách khách sạn trung tâm Đà Lạt- Phong Lưu Travel


Khách sạn Thanh Tùng
ĐC: 63 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Ngọc Hoa
ĐC: 67 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Duy Tiên
ĐC: 71 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Hoàng Hưng
ĐC: 79: Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Thanh Hoài
ĐC: 7 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Thanh Hoài 1
ĐC: 7 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Thanh Hoài 2
ĐC: 29 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt

Nhà nghỉ Hải Quân
ĐC: 29B Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Hoa Huệ
ĐC: Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt 

Nhà nghỉ Lưu Thái Hiền
ĐC: 29F2 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt

Nhà nghỉ Việt Hà
ĐC: 29K Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Lân Hải
ĐC: 29M Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt

Nhà nghỉ Minh Ký
ĐC: 31 Phan Bội Châu, P1 – Tp. Đà Lạt


5. KHÁCH SẠN ĐƯỜNG BÙI THỊ XUÂN

Khách sạn Hoa Anh Đào
ĐC: 54 Bùi Thị Xuân – Tp. Đà Lạt
Khách sạn Minh Trí
ĐC: 54 E Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Bích Khuê
ĐC: 72 Bùi Thị Xuân – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Minh Yến
ĐC: 62B Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Hương Lâm
ĐC: 12 Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt

Phương Huy
ĐC: 5 Bis Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Kim Vân (đạt chuẩn 1 sao)
ĐC: 5 Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Nhật Hưng
ĐC: 4D Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Ánh Dương (đạt chuẩn 2 sao)
ĐC: số 4 Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Bích Thủy: Tân Sinh Hương
ĐC: 4A Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Thỏa Liên 
ĐC: 9A1 Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Thành Đồng
ĐC: 9A Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Đức Hưng
ĐC: số 9 Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt

Khách sạn Phong Lan Đà Lạt
ĐC: 9 Bùi Thị Xuân, P2 – Tp. Đà Lạt